top of page

เกี่ยวกับ เรา

Wasoo : แผงฉนวนกันความร้อน Eco มีบทบาทในการลดมลพิษทางอากาศ  และทั่วโลก  ภาวะโลกร้อน

ในประเทศไทยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเผาฟางข้าว  24.63 ล้านตันต่อปี

เมื่อเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการวิจัยที่ค้นพบคุณสมบัติพิเศษของ "ฟางข้าว" ที่สามารถ "ควบคุมอุณหภูมิและสะท้อนเสียงสะท้อน"
จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และลดปริมาณการเผาฟางข้าวลง
เท่ากับการลดมลพิษทางอากาศ
และลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย

Wasoo พัฒนาฉนวนกันความร้อนฟางข้าว GANFAI ที่ได้รับรางวัล

รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2560
โดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 NSP Innovation Award 2560
โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

นอกจากนี้เรายังพบว่า
"เปลือกกาแฟ"
  เป็นวัสดุเหลือใช้ที่ย่อยสลายยากและมีปัญหาในการกำจัด

ประเทศไทยส่งออกกาแฟ 30,000 ตันต่อปี
ในขณะที่อุปสงค์ในประเทศ
ด้วยมากถึง 70,000 ตันต่อปี


จึงมีของเสีย  เปลือกกาแฟ  ทุกวัน.

เมื่อเราทดลองทำแผ่นฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติคล้ายกับฟางข้าว
แต่พื้นผิวที่สวยงามแตกต่างกันไปในการตกแต่ง
 

bottom of page